LETZLEATHER OG FN’S VERDENSMÅL

BAGGRUNDEN FOR DE 17 VERDENSMÅL

Den 25. september 2015 vedtog verdens lande på FN-topmødet i New York, at man med 17 nøje udvalgte verdensmål skulle sætte dagsordenen for en bæredygtig fremtid. Disse mål kom i forlængelse af de 8 verdensmål, også kendt som 2015 målene, som udløb i 2015. Med disse 8 verdensmål, som blev formuleret tilbage i år 2000, så man for første gang, hvordan vi som menneskehed kan opnå uopnåelige ting, hvis vi står sammen.

Det, som 2015-målene havde til formål, var at bekæmpe fattigdom, analfabetisme og kvindediskrimination. Da man i 2015 så, hvordan det var gået med disse 8 verdensmål, kunne man med glæde se, at fattigdommen var faldet med 75%, og at ni ud af ti børn fra udviklingslande nu gik i skole. Hertil er dødsfald i forbindelse med graviditet eller fødsel faldet med 45%, og to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand. For bare at nævne nogle af de forbedringer 2015-målene har bragt. 

 HVAD ER FN’S 17 VERDENSMÅL?

2015-målene havde altså bevist, at utrolige ting kan opnås, når blot verden står sammen. Derfor står verden nu igen sammen for at 1) færdiggøre 2015-målene og 2) for at opnå endnu bedre resultater. De nye 17 verdensmål løber, ligesom de tidligere verdensmål, over en 15-årig periode, og dermed rækker de 17 verdensmål frem til 2030.

Grundlæggende handler de 17 verdensmål om en bæredygtig fremtid. Det er verdensmål der omhandler klimaet, fattigdom, ligestilling, fred, innovation mm.. Under hvert af disse 17 verdensmål er der en række delmål, som præciserer, hvad de enkelte mål står for. Til sammen er der 169 delmål.

 LETZLEATHER OG FN’S VERDENSMÅL

I LETZLEATHER føler vi et ansvar for at passe på jorden, som vi er blevet givet. Der er kun en jord, vi er dets forvaltere, og derfor står vi som mennesker med et stort ansvar. Af den årsag ønsker vi i LETZLEATHER at bidrage med det, som vi kan, for at nå de 17 gode verdensmål, som FN har formuleret. Mange af de 17 verdensmål er uden for LETZLEATHER’s kategori, men heldigvis er der to verdensmål, som vi kan hjælpe til med at opnå. 

VERDENSMÅL NR. 12.
ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION

Verdensmål nr. 12 handler både om bekæmpelse af madspild, men også om at bekæmpe unødvendig produktion samt dårlige forhold i forbindelse med produktionen.  

Her er særligt fire delmål, som vi i LETZLEATHER kan hjælpe til med at opnå:

DELMÅL 12.2
BRUG OG HÅNDTER NATURREsSOURCER BÆREDYGTIGT

Dette efterlever vi i LETZLEATHER på flere måde;

  1. Læderstropper fra økologiske frilandskøer
  2. KUN brug af FCS-certificeret træ.
  3. Produkter der udelukkende består af naturressourcer med undtagelse for skruer og beslag 

DELMÅL 12.5
REDUCER AFFALDSMÆNGDEN BETYDELIGT 

Dette efterlever vi i LETZLEATHER ved at vi anvender restlæder, der ellers skulle smides ud, til at sy vores LETZLEATHER s-kroge

DELMÅL 12.6
MOTIVER VIRKSOMHEDER TIL AT AGERE BÆREDYGTIGT 

Dette efterlever vi i LETZLEATHER ved at gå foran som forbillede og dermed vise andre virksomheder, at bæredygtighed sagtens kan implementeres uanset virksomhedens størrelse.

DELMÅL 12.8
GIVE ALLE MENNESKER VIDEN OG FORSTÅELSE FOR AT KUNNE LEVE BÆREDYGTIGT 

Dette efterlever vi i LETZLEATHER ved, at vi løfter den bæredygtige fane. Dermed bidrager vi til at oplyse vores kunder og omverdenen om nødvendigheden af bæredygtighed, for at give håb om en bæredygtig fremtid.

VERDENSMÅL NR. 15.
LIVET PÅ LAND

Nøgleordet for verdensmål nr. 15 er at sikre bæredygtig brug af naturens ressourcer. Vi skal selvfølgelig stadig gøre brug af naturen, men vi skal gøre det med omtanke, så den ikke ødelægges.    

Under dette 15. verdensmål er der især tre delmål, som vi i LETZLEATHER hjælper til med:

DELMÅL 15.1
BEVAR OG GENOPRET ØKOSYSTEMER PÅ LAND OG I FERSKVAND

Dette efterlever vi i LETZLEATHER ved udelukkende at bruge FCS-certificeret træ til vores produkter. Dermed bevarer vi skovens ressourcer.

DELMÅL 15.2
STOP SKOVRYDNING OG GENOPRET ØDELAGTE SKOVE

Dette efterlever vi i LETZLEATHER, da vi kun bruger FCS-certificeret træ, og herved sikrer vi os en bæredygtig forvaltning af både skove med asktræ og egetræ

DELMÅL 15.3
BEKÆMP ØRKENDANNELSE, OG GENOPRET UDPINT JORD

Dette efterlever vi i LETZLEATHER ved udelukkende bruge af FCS-certificeret træ til vores produkter, hvilket sikrer, at skoven ikke nedfældes hurtigere, end hvad den selv kan nå at reproducere.

Herigennem bekæmpes ørkendannelse , tørke, oversvømmelse samt jordforringelse, da skove både er med til at forhindre og bekæmpe disse konsekvenser.